BEMER

Visste du att kroppens återhämtningsprocesser vid skador och sjukdomar, är direkt kopplade till hur väl cirkulationen fungerar i dina minsta blodkärl?

Med BEMER® stimuleras pumprörelserna i de minsta blodkärlen – mikrokärlen. Mikrokärlen står för 74% av det totala blodomloppet. Med ökad cirkulation i mikrokärlen, förbättras transporten av syre och näring ut till organ och vävnader. Dessutom forslas restprodukter från ämnesomsättningen effektivare bort. Då kan kroppen snabbare återhämta sig efter skador eller sjukdomar.

BEMER är enkel att använda och du kan behandla hela kroppen eller lokala problemområden. Använd BEMER hemma, på jobbet eller när du sover.

Hos oss finns två BEMERsystem. Testa under en månad! Vår rekommendation är att prioritera daglig behandling under denna månad för bästa effekt,  minst 3 pass/ vecka. Du bokar 30 min/behandlingstillfälle. Då kan du behandla 8 min för bättre cirkulation generellt i hela kroppen och ett special program på ett problemområde 8-20 min beroende på vad du har för besvär. Just nu i Coronatider är det 15 min mellan varje bokningstillfällen.

Boka intro!

Fyll i hälsoformulär


Se filmen om BEMER

Läs mer om BEMER

logo_bemer_partner_rgb_web_zw